Göstərilir 5 Nəticə(s)

Uşaqların hüquqlarının müdafiəsi üzrə PULSUZ yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım

“Dəcəl Balam” Ailə və Uşaq İnkişaf Mərkəzi 10 ildən artıq hüquq sahəsində təcrübəsi olan, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü, Vəkil  Vüqar Cavadovla birlikdə “Övladım və Mən” layihəsi çərçivəsində “Uşaqların hüquqlarının müdafiəsi üzrə online dəstək kampaniyası”na başlayır. Layihə daxilində Vəkil Vüqar Cavadov uşaqların hüquqlarının müdafiəsi üçün bütün prosessual hərəkətlərin edilməsi, ərizələr, iddia ərizələri, şikayətlərin tərtibi və …

İş vaxtından artıq vaxtda görülən (overtime) işə görə əmək haqqının ödənilməsi qaydaları

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 165-ci maddəsində iş vaxtından artıq vaxtda görülən işə görə əmək haqqının ödənilməsi qaydaları qeyd olunmuşdur. 1. İşçilərə iş vaxtından artıq vaxt ərzində görülən işin hər saatı üçün əmək haqqı aşağıdakı kimi ödənilir: əməyin vaxtamuzd ödənilmə sistemində saatlıq tarif (vəzifə) maaşının ikiqat məbləğindən aşağı olmamaqla; əməyin işəmuzd ödənilmə sistemində işəmuzd əmək haqqı …

YAŞAYIŞ SAHƏSİNİN TƏRKİB HİSSƏSİNDƏN İSTİFADƏ HÜQUQUNUN YARANMASI VƏ XİTAMI ƏSASLARI

YAŞAYIŞ SAHƏSİNİN TƏRKİB HİSSƏSİNDƏN İSTİFADƏ HÜQUQUNUN YARANMASI VƏ XİTAMI ƏSASLARI

Hörmətli oxucular, Bu dəfəki mövzumuz aktual olan, bir sıra hüquqşünaslar tərəfindən düzgün tətbiq edilməyən yaşayış sahəsinin tərkib hissəsindən istifadə hüququnun yaranması və xitamına həsr olunmuşdur. Çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq bu mövzuda “məqalə” yazmaq qərarına gəldim. Praktikada bəzən istifadə hüququ, mülkiyyət hüququ anlayışları düzgün anlaşılmır. Bəzən şəxsin yaşayış üzrə qeydiyyata alınması halını istifadə hüququ ilə eyni …

Uşaq Hüquqları

Hörmətli oxucular! Məqaləmi Ümummilli lider Heydər Əliyevin uşaqlar barədə söylədiyi sözləri ilə başlamaq istərdim. Uşaqlara qayğı, hər bir vətəndaşın borcudur. İnsan hüquqlarına hörmət cəmiyyətin öz uşaqlarına münasibətindən başlayır. Uşaqlar fiziki və psixoloji cəhətdən müdafiəsiz və zəif olduqlarından onların xüsusi qayğı və münasibətə ehtiyacı var. Uşaqlar ailənin bir hissəsi olduğu kimi, dövlətin də bir hissəsidir. Tarix boyu …

Arvadın (ər) qanun üzrə vərəsəlik hüququndan məhrum edilməsi

Salam hörmətli oxucular, Bugünki mövzumuz arvadın (ər) qanun üzrə vərəsəlik hüququndan məhrum edilməsi edilməsi barədədir. Nəzərinizə çatdırıram ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1164-cü maddəsinə əsasən Əgər arvadın (ərin) miras qoyanla nikahına mirasın açılmasından azı üç il əvvəl faktik xitam verildiyi və ərlə arvadın ayrı yaşadıqları təsdiq edilərsə, məhkəmənin qərarı ilə arvad (ər) qanun üzrə vərəsəlik …