Konsultasiya, Şifahi hüquqi məsləhət

Mülki, Hərbi, Ailə, İnzibati, Kommersiya, Cinayət, İnzibati xəta, Əmək, Vergi hüquq sahəsinə aid olan hər növ şifahi məsləhətlərin verilməsi;
Biznes sahəsində yeni başlayan fiziki və hüquqi şəxslərə gələcəkdə yaranacaq problemlərin qarşısının alınması, vergi və sosial öhdəliklər barədə şifahi məslətlərin verilməsi;
Əmr, sərəncam, əsasnamə və nizamnamələrin tərtib edilməsi və bu barədə şifahi məsləhətlərin verilməsi;