Ailə-uşaq hüquqlarının müdafiəsi

Nikahın pozulması və etibarsız hesab edilməsi;
Uşağın hansı valideynin yanında saxlanması məsələsinin həll edilməsi;
Aliment tələbinə dair mübahisələrin həll edilməsi;
Ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi;
Uşaqla ünsiyyət hüququnun həyata keçirilməsi
Atalığın müəyyən edilməsi;
Uşağın əmlak mənafelərinin müdafiəsi
Valideynlik hüquqlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı mübahisələr
Valideynlik hüquqlarından məhrum etmə və ya məhdudlaşdır
Övladlığa götürmə, uşaqlar üzərində qəyyumluq və himayə.