Əmək hüquqlarının müdafiəsi

Əmək hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı mübahisələrin həlli;
İşçini Əmək Müqaviləsi olmadan işlətmə;
Əsassız olaraq işdən çıxarma;
İşə bərpa;
Məcburi iş buraxmaya görə əvəzin ödənilməsi və s.