Ərizələrin, iddia ərizələrinin, apellyasiya və kassasiya şikayətlərinin tərtib edilməsi

Dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarına, bütün növ ərizələrinin tərtib edilməsi;
İnzibati orqanlara hüquqların müdafiəsi ilə bağlı müraciətlərin tərtib edilməsi;
Kommersiya mübahisələri üzrə pretenziya məktublarının tərtib edilməsi;
Hüquqi əhəmiyyətli faklar barədə ərizələrin, iddia ərizələrinin, apellyasiya, kassasiya şikayətlərinin, işdə iştirak etməyə cəlb olunmayan, məhkəmə aktı ilə maraqlarına toxunan şəxs tərəfindən Ali Məhkəməsinin sədrinə müraciətin tərtib edilməsi, hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə bağlı şikayətin tərtib edilməsi;
İnzibati xəta barədə tərtib edilmiş protokoldan, qərardan şikayətin tərtib edilməsi və məhkəmə qərarından apellyasiya şikayətinin tərtib edilməsi, xüsusi ittiham qaydasında şikayətin tərtib edilməsi, zərərçəkmiş şəxs qismində tanınma barədə ərizələrin tərtib edilməsi.