Vergi mübahisələrinin həlli üçün yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım

Vergi orqanlarının qəbul etdiyi qərarların hüquqi ekspertizası;
Vergi yoxlamaları zamanı fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi üzrə;
Vergi yoxlamaları aktlarından və vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında qərarlardan şikayətlərin tərtib edilməsi;
Vergi mübahisələrin məhkəmədənkənar həll edilməsi üzrə;
Məhkəmələrdə maraqların təmsil edilməsi (vergi orqanları aktlarının Etibarsız hesab edilməsi, – vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi, məhkəmə xərclərinin vergi orqanlarından tutulması və s.);
Artıq ödənilmiş vergilərin dövlət büdcəsindən geri alınması;
ƏDV-nin qaytarılması.