Xaricdə təhsil almış tələbələrin diplomlarının Azərbaycan Respublikası ərazisində tanınması

Xarici ölkədə təhsil almış tələbələrin diplomlarının Azərbaycan Respublikası ərazisində tanınması ilə bağlı sənədlərin toplanması, hüquqi rəyin verilməsi.
Diplomun tanınması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə müraciət formasının tərtib olunması
Diplomun tanınması ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət, iddia ərizəsinin, apellyasiya və kassasiya şikayətlərinin tərtib olunması
Diplomun tanınması ilə əlaqədar bütün mümkün hüquq vasitələrinin tətbiq edilməsi və mübahisənin müsbət həllinə nail olunması