Cinayət işləri üzrə fiziki və hüquqi şəxslərin vəkili qismində hüquqlarının hüquq-mühafizə orqanlarında və məhkəmə instansiyalarında müdafiəsi

Cinayət və cinayət prosessual məsələlər üzrə yazılı və şifahi məsləhətlər;
Ərizə, vəsatət, şikayət və sair hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi;
İstintaqaqədərki təhqiqat mərhələsində hüquqi yardım (izahat vermə, polis orqanına gətirilmə, sənədlərin götürülməsi, cinayət faktı ilə bağlı ərizələrin verilməsi və sair)
İstintaq mərhələsində vətəndaşların və hüquqi şəxslərin mənafelərinin qorunması, hüquqlarının müdafiə edilməsi və təmsilçiliyi (o cümlədən iş materialları ilə tanış olma,müdafiə mövqeyinin işlənməsi, sübutların toplanması və təqdim edilməsi,qəti-imkan tədbirini seçilməsi, ləğvi və dəyişdirilməsi ilə bağlı hüquqi yardım və sairə)
Məhkəmədə vəkil köməyi (o cümlədən sübutların təqdim edilməsi və onların tədqiqində iştirak,əks tərəfin dəlillərinin təkzibi və sairə)
Apellyasiya, kassasiya, nəzarət instansiyalarında müdafiə və maraqların təmsil olunması;
Təşkilatların və vətəndaşların maraqlarının vergi, prokurorluq və sair hüquq mühafizə orqanlarında təmsil olunması;
Hökmün icrası zamanı maraqların müdafiəsi və təmsil olunması (cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə, əhvetmə, məhkumluğun götürülməsi, cəzaçəkmə müəssisəsinin növünün dəyişdirilməsi, hüquqi tənzimləmə və s)