İnzibati xətalara dair işlər üzrə fiziki və hüquqi şəxslərin vəkili qismində hüquqlarının məhkəmə instansiyalarında müdafiəsi

Sağlamlıq əleyhinə olan inzibati xətalar
Siyasi, sosial və əmək hüquqları əleyhinə olan inzibati xətalar
Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar inzibati xətalar
Əhalinin sanitariya-gigiyena və sanitariya-epidemioloji salamatlığı qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
Mülkiyyət əleyhinə olan inzibati xətalar
Ətraf mühitin mühafizəsi, təbiətdən istifadə və ekoloji təhlükəsizlik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
Sənaye, elektrik və istilik enerjisindən istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
Damazlıq, baytarlıq-sanitariya qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
Hava, dəniz, çay, avtomobil, dəmir yolu nəqliyyatında və metropolitendə olan qaydalar əleyhinə inzibati xətalar
Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
Rabitə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
İnformasiyadan istifadə edilməsi, onun yayılması və mühafizəsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
Yaşayış sahələrindən istifadə, şəhərsalma, tikinti və abadlaşdırma qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
İqtisadi fəaliyyət qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
Ticarət qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
Vergilərin, rüsumların ödənilməsi, maliyyə və sığorta qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
Gömrük qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
İctimai qayda, ictimai təhlükəsizlik və ictimai mənəviyyat əleyhinə olan inzibati xətalar
İdarəçilik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
Hərbi uçot, hərbi qeydiyyat və səfərbərlik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar