Kredit və lizinq mübahisələri üzrə fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi

Kreditor ilə hüquqi yazışmaların həyata keçirilməsi
Borclunun kredit və lizinq müqaviləsi üzrə məhkəmələrdə müdafiəsi; (kreditora qarşı iddia qaldırılması və qarşılıqlı iddia verilməsi də daxil olmaqla, kreditorun iddiasına qarşı müdafiə)
Qanunsuz alınmış komissyon haqqı, faiz və cərimələrin silinməsi;
Məhkəmə əmrinin ləğvi;
Məhkəmənin qərardad, qətnamə və qərarlarından şikayətlərin verilməsi;
Kredit və lizinq mübahisələrində icra məmurları ilə iş;