Göstərilir 3 Nəticə(s)

Nikahın pozulması zamanı əmlak tələbi, ümumi birgə əmlak, əmlakın bölünməsi və əmlak tələbi üzrə iddia müddəti.

Nikahın pozulması zamanı ən önəmli olan məsələlərdən biri də əmlak mübahisəsidir. Qanunvericilikdə ər-arvadın əmlakının iki rejimi – a) əmlakın qanuni rejimi, b) mülkiyyətin müqavilə rejimi müəyyən edilmişdir. Ailə Məcəlləsinin 31-ci maddəsinə əsasən ər-arvadın birgə mülkiyyətinin rejimi onların əmlakının qanuni rejimi hesab olunur. Ər-arvad arasında nikah müqaviləsi bağlandıqda, onların mülkiyyətinin müqavilə rejimi qüvvədə olur. Nikah münasibətlərinə …

Vərəsəlik nədir və vərəsəlik nə zaman yaranır, kimlər vərəsə ola bilərlər, vərəsəlik hansı qaydada həyata keçirilir.

Vərəsəliyin anlayışı Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1133-cü maddəsində qeyd olunmuşdur. Ölmüş şəxsin (yəni miras qoyanın) əmlakı başqa şəxslərə (vərəsələrə) qanun üzrə və ya vəsiyyət üzrə və ya hər iki əsasla keçir. Qanun üzrə vərəsəlik (ölmüş şəxsin əmlakının qanunda göstərilmiş şəxslərə keçməsi) o zaman qüvvədə olur ki, miras qoyan vəsiyyətnamə qoymur, yaxud vəsiyyətnamə tamamilə və ya …

Sahibkarlara və Hüquqi şəxslərə (Şirkətlər) yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım

Hörmətli izləyicilər, Hazırki dövrdə sahibkarla, hüquqi şəxslərə dövlət orqanları arasında inzibati mübahisələr çoxluq təşkil edir. Çoxluq təşkil edən mübahisələrdən deyərdim ki, birincisi vergi mübahisələridir. Qanunvericiliyə əsasən vər bir sahibkarın  vergi və sosial siğorta öhdəlikləri var. Bəzən sahibkarlar istər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər, istərsə də sahibkarlıq faəliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər sahibkarlıq …