Göstərilir 9 Nəticə(s)

Nikahın pozulması zamanı əmlak tələbi, ümumi birgə əmlak, əmlakın bölünməsi və əmlak tələbi üzrə iddia müddəti.

Nikahın pozulması zamanı ən önəmli olan məsələlərdən biri də əmlak mübahisəsidir. Qanunvericilikdə ər-arvadın əmlakının iki rejimi – a) əmlakın qanuni rejimi, b) mülkiyyətin müqavilə rejimi müəyyən edilmişdir. Ailə Məcəlləsinin 31-ci maddəsinə əsasən ər-arvadın birgə mülkiyyətinin rejimi onların əmlakının qanuni rejimi hesab olunur. Ər-arvad arasında nikah müqaviləsi bağlandıqda, onların mülkiyyətinin müqavilə rejimi qüvvədə olur. Nikah münasibətlərinə …

Vərəsəlik nədir və vərəsəlik nə zaman yaranır, kimlər vərəsə ola bilərlər, vərəsəlik hansı qaydada həyata keçirilir.

Vərəsəliyin anlayışı Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1133-cü maddəsində qeyd olunmuşdur. Ölmüş şəxsin (yəni miras qoyanın) əmlakı başqa şəxslərə (vərəsələrə) qanun üzrə və ya vəsiyyət üzrə və ya hər iki əsasla keçir. Qanun üzrə vərəsəlik (ölmüş şəxsin əmlakının qanunda göstərilmiş şəxslərə keçməsi) o zaman qüvvədə olur ki, miras qoyan vəsiyyətnamə qoymur, yaxud vəsiyyətnamə tamamilə və ya …

Sahibkarlara və Hüquqi şəxslərə (Şirkətlər) yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım

Hörmətli izləyicilər, Hazırki dövrdə sahibkarla, hüquqi şəxslərə dövlət orqanları arasında inzibati mübahisələr çoxluq təşkil edir. Çoxluq təşkil edən mübahisələrdən deyərdim ki, birincisi vergi mübahisələridir. Qanunvericiliyə əsasən vər bir sahibkarın  vergi və sosial siğorta öhdəlikləri var. Bəzən sahibkarlar istər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər, istərsə də sahibkarlıq faəliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər sahibkarlıq …

Uşaqların hüquqlarının müdafiəsi üzrə PULSUZ yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım

“Dəcəl Balam” Ailə və Uşaq İnkişaf Mərkəzi 10 ildən artıq hüquq sahəsində təcrübəsi olan, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü, Vəkil  Vüqar Cavadovla birlikdə “Övladım və Mən” layihəsi çərçivəsində “Uşaqların hüquqlarının müdafiəsi üzrə online dəstək kampaniyası”na başlayır. Layihə daxilində Vəkil Vüqar Cavadov uşaqların hüquqlarının müdafiəsi üçün bütün prosessual hərəkətlərin edilməsi, ərizələr, iddia ərizələri, şikayətlərin tərtibi və …

İş vaxtından artıq vaxtda görülən (overtime) işə görə əmək haqqının ödənilməsi qaydaları

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 165-ci maddəsində iş vaxtından artıq vaxtda görülən işə görə əmək haqqının ödənilməsi qaydaları qeyd olunmuşdur. 1. İşçilərə iş vaxtından artıq vaxt ərzində görülən işin hər saatı üçün əmək haqqı aşağıdakı kimi ödənilir: əməyin vaxtamuzd ödənilmə sistemində saatlıq tarif (vəzifə) maaşının ikiqat məbləğindən aşağı olmamaqla; əməyin işəmuzd ödənilmə sistemində işəmuzd əmək haqqı …

YAŞAYIŞ SAHƏSİNİN TƏRKİB HİSSƏSİNDƏN İSTİFADƏ HÜQUQUNUN YARANMASI VƏ XİTAMI ƏSASLARI

YAŞAYIŞ SAHƏSİNİN TƏRKİB HİSSƏSİNDƏN İSTİFADƏ HÜQUQUNUN YARANMASI VƏ XİTAMI ƏSASLARI

Hörmətli oxucular, Bu dəfəki mövzumuz aktual olan, bir sıra hüquqşünaslar tərəfindən düzgün tətbiq edilməyən yaşayış sahəsinin tərkib hissəsindən istifadə hüququnun yaranması və xitamına həsr olunmuşdur. Çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq bu mövzuda “məqalə” yazmaq qərarına gəldim. Praktikada bəzən istifadə hüququ, mülkiyyət hüququ anlayışları düzgün anlaşılmır. Bəzən şəxsin yaşayış üzrə qeydiyyata alınması halını istifadə hüququ ilə eyni …

Uşaq Hüquqları

Hörmətli oxucular! Məqaləmi Ümummilli lider Heydər Əliyevin uşaqlar barədə söylədiyi sözləri ilə başlamaq istərdim. Uşaqlara qayğı, hər bir vətəndaşın borcudur. İnsan hüquqlarına hörmət cəmiyyətin öz uşaqlarına münasibətindən başlayır. Uşaqlar fiziki və psixoloji cəhətdən müdafiəsiz və zəif olduqlarından onların xüsusi qayğı və münasibətə ehtiyacı var. Uşaqlar ailənin bir hissəsi olduğu kimi, dövlətin də bir hissəsidir. Tarix boyu …

Arvadın (ər) qanun üzrə vərəsəlik hüququndan məhrum edilməsi

Salam hörmətli oxucular, Bugünki mövzumuz arvadın (ər) qanun üzrə vərəsəlik hüququndan məhrum edilməsi edilməsi barədədir. Nəzərinizə çatdırıram ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1164-cü maddəsinə əsasən Əgər arvadın (ərin) miras qoyanla nikahına mirasın açılmasından azı üç il əvvəl faktik xitam verildiyi və ərlə arvadın ayrı yaşadıqları təsdiq edilərsə, məhkəmənin qərarı ilə arvad (ər) qanun üzrə vərəsəlik …

Ailə Vəkili

“AİLƏ VƏKİLİ” xidmətindən yararlanan ailələr və onların ailə üzvləri (ər, arvad, uşaqlar, ana, ata) təqdim etdiyim hüquqi yardımdan günün 24 saatı istifadə edə bilərlər. Ailələrə vəkil tərəfindən yüksək keyfiyyətli hüquqi yardımın göstərilməsi təmin olunur. Vəkilinizin Sizin ailənizi yaxından tanıması və məlumatlı olması gələcəkdə hər hansı bir problemin həllini yüngülləşdirir və tezləşdirir. Ailə Vəkili müqaviləsi bağlamış …